Cijfervoorbeeld besparing belasting bij vervanging asbestdak

Voor de vervanging van asbestdaken heeft de overheid voor de jaren 2016 tot en met 2019 een subsidie van totaal € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor particulieren en bedrijven. Daarnaast kunnen bedrijven nog van 2 fiscale regelingen gebruik maken: de milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Hieronder is een cijfervoorbeeld opgenomen van de fiscale besparing voor bedrijven door van deze regelingen gebruik te maken.

    Vennootschaps-belasting zonder fiscale regelingen Vennootschaps-belasting met fiscale regelingen
Winst € 100.000 € 100.000
Kosten vervangen asbest dak op bedrijfspand € - 50.000
Subsidie vervangen asbest dak €   25.000
Willekeurige afschrijving: 75% over €  -25.000 € -18.750
Winst na willekeurige afschrijving €  81.250
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28% x € 25.000 (totale investeringen < € 55.745)  

 

€   -7.000

Milieuinvesteringsaftrek 36% €   -9.000
Belastbare winst € 100.000 €  65.250
Vennootschapsbelasting 20% €   20.000 €  13.050

 

Dus naast de ontvangen subsidie van € 25.000 is er dus ook nog een besparing op de vennootschapsbelasting in dit voorbeeld van € 6.950. Kortom een aantrekkelijke regeling.

Zie voor alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze (subsidie) regelingen: www.rijksoverheid.nl of www.rvo.nl