Vak Bedrijfsadministratie moet gemoderniseerd worden!

In lammers-resultancy-blog12de tachtiger jaren kwam ik voor het eerst in aanraking met het vak Bedrijfsadministratie. Mijn leraar kwam rechtstreeks uit de schoolbanken vandaan en liet ons iedere les de journaalposten opzeggen van de productieboekhouding. Echter zonder het nut daarvan voor de praktijk verder toe te lichten. Het werd daardoor een saai vak, maar wel een vak waar mijn interesse naar uitging. De journaalpost ‘te dekken budget aan budget’ is vanaf die tijd in mijn geheugen gegrift. En het alsmaar overboeken van kosten en resultaten van de ene rubriek naar de andere kwam mij toen al weinig efficiënt voor.

In de negentiger jaren werkte ik op een accountantskantoor, waar de automatisering al heel snel zijn intrede deed. Alles wat ik geleerd had in de theorie kwam in de praktijk niet aan de orde. Het belang van het volgen van de verslaggevingsregels, van het efficiënt boekhouden en van de informatieverstrekking was vele malen groter. Waarom een grootboekrekening aanmaken voor het budget als deze ook gewoon toegevoegd kon worden aan de grootboekrekening voor de desbetreffende kosten? Waarom kosten oneindig overboeken als het boekhoudprogramma zelf de juiste overzichten kon genereren of je hiervoor ‘kostenplaatsen’ kon gebruiken?

Mijn verbazing was groot toen ik in de 21e eeuw les ging geven. De theorie van het vak Bedrijfsadministratie was volstrekt nog niet veranderd. Enkel en alleen was een paragraaf aan ieder hoofdstuk met het onderwerp automatisering toegevoegd. De examenmakers lieten de automatisering echter links liggen, zodat in de les ook de automatisering nauwelijks aan bod kwam. Dus stond ik voor een groep te vertellen over het maken van de journaalposten, waaraan ik dan onmiddellijk de onbruikbaarheid in de praktijk toevoegde.

Bij het ontwikkelen van nieuwe exameneisen wordt steeds geroepen, dat er iemand uit het beroepenveld bij betrokken wordt. Groot is dan steeds mijn verbazing dat er aan het vak Bedrijfsadministratie niets veranderd. Is dat de macht van de examencommissie? Of is de bereidheid bij docenten minimaal om het anders dan anders te gaan doen? We zitten met z’n allen verstrikt in een web, waaruit niet meer te ontkomen is.

Mijn doel voor de komende jaren is het vak Bedrijfsadministratie te moderniseren. Dit vak moet van saai veranderen in een leuk vak, waarin iedere student een toegevoegde waarde voor de praktijk ziet. Wie doet er met mij mee?