Heb je een vraag?

Mail mij dan op annemieke@lammersresultancy.nl

Ik help je de gewenste resultaten te behalen.

Met meer dan 30 ervaring in de MKB-praktijk van een groot accountantskantoor en als zelfstandige in het hoger beroepsonderwijs.

Doceren

Mijn doelstelling is de studenten, die een beroepsopleiding volgen, goed voor te bereiden op het examen....

Doceren

Mijn doelstelling is de studenten, die een beroepsopleiding volgen, goed voor te bereiden op het examen en zoveel mogelijk een link te leggen naar de praktijk. Ik heb een brede ervaring met financieel-administratieve modules uit de opleidingen: HBO Accountancy, SPD, VBA en MBA. Deze ervaring strekt zich uit van Externe Verslaggeving, Bedrijfsadministratie, Fiscale Jaarrekening, Consolidatie, Financiering, Management Accounting en Belastingwetgeving tot Bestuurlijke informatievoorziening.

Examens

Ik heb ruime ervaring in het ontwikkelen en corrigeren van examens....

Examens

Ik heb ruime ervaring in het ontwikkelen en corrigeren van examens. Mijn doelstelling is de examens zoveel mogelijk bij de huidige praktijk aan te laten sluiten, zodat studenten het geleerde ook direct in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast houd ik mij bezig met het ontwikkelen van leerdoelen en toetsmatrijzen.

Opleidingscoördinator

Voor een van mijn opdrachtgevers ben ik opleidingscoördinator van de opleiding HBO-accountancy....

Opleidingscoördinator

Voor een van mijn opdrachtgevers ben ik opleidingscoördinator van de opleiding HBO-accountancy, waarbij ik een coachende rol heb voor zowel studenten als docenten. Daarnaast is mijn doel de opleiding zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de huidige praktijk door middel van literatuur en aanvullende vaktechnische artikelen. Tevens vind ik dat de student naast de theoretische kennis ook mondelinge en schriftelijke vaardigheden moet krijgen in hun opleiding.

Scriptie begeleiding

Studenten die in de afrondende fase van hun opleiding zijn, maken nog een eindscriptie....

Scriptie begeleiding

Studenten die in de afrondende fase van hun opleiding zijn, maken nog een eindscriptie. Hiermee tonen zij aan, dat zij het vereiste niveau hebben behaald en hun diploma waardig. Ik begeleid deze studenten bij het schrijven van de scriptie, het beoordelen van de scriptie en het afnemen van mondelinge examens.

Lesmateriaal

Van belang is dat het lesmateriaal aansluit bij het huidige beroep van de student...

Lesmateriaal

Van belang is dat het lesmateriaal aansluit bij het huidige beroep van de student. Bij het lesgeven heb ik ervaren dat de bestaande lesboeken niet altijd aansluiten bij de praktijk. Daarom ben ik sinds 2015 auteur van lesboeken en probeer ik zoveel mogelijk, binnen het kader van de exameneisen, deze aansluiting te zoeken.

Financiële rapportages

Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs, ben ik als accountant in business beschikbaar....

Financiële rapportages

Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs, ben ik als accountant in business werkzaam voor incidentele of parttime financieel-administratieve werkzaamheden in het MKB. Hierbij kan gedacht worden aan samenstellen jaarrekening, opstellen liquiditeitsprognoses en managementrapportages. Daarnaast ben ik sparringpartner voor ondernemers in het MKB.

Over Annemieke

Ik ben opgegroeid in het mooie dorp Sint Pancras, onder de rook van Alkmaar. Mijn ouders runden een eigen administratiekantoor, welke zij later ingebracht hebben bij de overname van een accountantskantoor. Al op jonge leeftijd vond ik het leuk ook de administratie van klanten te doen en de keuze voor een accountantsopleiding was dan ook een logisch gevolg. Na mijn studie heb ik ruim 15 jaar bij een van de big-four accountantskantoren gewerkt, waarvan de laatste jaren als manager in de samenstelpraktijk. Daarna ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan in het onderwijs. In mijn vrije tijd ga ik (berg)wandelen en vogels fotograferen en in het weekend kun je mij in alle vroegte in de duinen van Noord-Holland tegenkomen. Ik heb ruim 30 jaar in de turnwereld doorgebracht als turnster, verenigingsleidster, jurylid en penningmeester. Nu ben ik nog vrijwilliger bij turnwedstrijden, om toch nog betrokken te blijven.

VBA Externe Verslaggeving

In dit boek worden ingewikkelde verslaggevingsregels verduidelijkt met heldere voorbeelden....

VBA Externe Verslaggeving

In dit boek probeer ik ingewikkelde verslaggevingsregels te verduidelijken met heldere voorbeelden. De nadruk van dit boek ligt op het maken van journaalposten, een vaardigheid die in het bedrijfsleven veel gevraagd wordt.

MBA Financiering

Met dit boek maak je onder andere kennis met het opstellen van een financiële begroting....

MBA Financiering

Met dit boek maak je onder andere kennis met het opstellen van een financiële begroting. Door nadrukkelijk de verbanden te leggen tussen balansposten en posten van de winst-en- verliesrekening probeer ik de studenten inzicht te geven in de financiële begroting (lees de liquiditeitsbegroting) en de vaardigheid deze begroting op te stellen.

MBA Bedrijfsadminstratie

In dit boek wordt meer nadruk gelegd op de periode-afsluiting en de eindejaarsafsluiting....

MBA Bedrijfsadminstratie

In het boek heb ik de aansluiting met de praktijk gezocht, door meer nadruk te leggen op de periode-afsluiting en de eindejaarsafsluiting. In de praktijk zijn de werkzaamheden zich aan het verschuiven van invoerwerkzaamheden naar controlewerkzaamheden. Ook in de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is daar nu aandacht voor.

Contact

annemieke@lammersresultancy.nl