Bron: www.associatie.nl

Met ingang van januari 2012 is er geen keuze-opgave in het examen BIV meer opgenomen. Dat houdt in dat alle opgaven van het examen gemaakt moeten worden. In de oefenexamens t/m de examens juni 2011 staat deze optie nog wel vermeld.