Voorbeeldvraag:

Met welke term wordt het feit aangeduid dat verschillende onderdelen van het brutowerkkapitaal verschillende pieken en dalen in de vermogensbehoefte hebben?

A. Flexibiliteit van de vermogensstructuur

B. Intensieve financiering

C. Weerstandsvermogen

D. Diversiteitsverschijnsel

Antwoord D (Eindterm 3.10  De kandidaat kan het begrip diversiteitsverschijnsel beschrijven)