In het najaar van 2013 is mijn eerste boek ‘Praktische Financiële Rapportage en Analyse’ uitgebracht. Dit lesboek komt uit de serie boeken met betrekking tot de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Ik heb geprobeerd binnen de grenzen van de exameneisen praktijk en theorie samen te brengen. Op dit moment ligt ook het opgavenboek en het uitwerkingenboek bij de uitgever om uitgebracht te gaan worden.