De nieuwste druk van MBA Bedrijfsadministratie met resultaat is uit, omdat met ingang van 1 september 2017 de exameneisen van de Associatie zijn aangepast. Dit is wat er allemaal veranderd is:

  • Interestresultaat: in hoofdstuk 7 is een paragraaf toegevoegd waarin het boeken van interestkosten (op het geïnvesteerde vermogen) en het bepalen van het interestresultaat centraal staat.
  • Comptabele en calculatorische afschrijvingen: in hoofdstuk 8 is een paragraaf toegevoegd, waarin het boeken van comptabele en calculatorische afschrijvingen centraal staan, wanneer sprake is van prijs- en levensduurverschillen bij machines.
  • De besloten vennootschap: hoofdstuk 11 betreft een heel nieuw hoofdstuk waarin boekingen met betrekking tot de besloten vennootschap centraal staan, zoals oprichting, winstverdeling, herwaarderingsreserve, inbreng vanuit een eenmanszaak en (converteerbare) obligatielening.
  • Versobering productieboekhouding: de productieboekhouding zoals behandeld in hoofdstuk 12 tot en met 15 is aanzienlijk versoberd. Vervallen zijn budgetten en analyseren fabricageresultaten. Het rekeningschema in rubriek 6 is verkleind tot slechts 2 grootboekrekeningen. Deze exameneisen zijn nu opgenomen in VBA Bedrijfsadministratie.
  • ERP: dit onderwerp is in zijn geheel vervallen (en komt ook niet meer terug in VBA Bedrijfsadministratie).