De inhoud van dit boek is gebaseerd op de exameneisen van de Associatie welke per 1 januari 2018 ingaan. In dit boek staan een aantal onderdelen met betrekking tot de traditionele productieboekhouding centraal.

  • de student leert hoe journaalposten gemaakt moeten worden.
  • de student leert hoe controleberekeningen met behulp van de saldibalans gemaakt moeten worden.
  • de student leert hoe fouten gecorrigeerd moeten worden.
  • de student leert managementrapportages te maken aan de hand van de saldibalans.

Daarnaast zijn dienstverlenende bedrijven een onderdeel van de exameneisen. Er zijn dienstverlenende bedrijven met kenmerken van productie, waardoor de inrichting van de productieboekhouding grotendeels gevolgd kan worden. Bij andere dienstverlenende bedrijven heb ik de controlerende tussenrekeningen centraal gesteld, waardoor verbanden in de administratie gelegd kunnen worden om de  volledigheid van de opbrengsten vast te stellen.